Voorwaarden GOLFSTART

VOORWAARDEN GOLFSTART

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kennismakingslessen, de Golfstart-lespakketten de Golfstart-cadeaubonnen of andere acties die op het Golfstart-platform worden aangeboden (verder te noemen 'Golfstart-pakket’). Deze worden aangeboden via de website www.golf.nl/golfstart of golfstart.golf.nl  bij de deelnemende golfclubs en golfbanen (verder te noemen: 'Deelnemende Golfbaan') te boeken zijn. Je sluit daarvoor een overeenkomst met de Deelnemende Golfbaan bij wie je een Golfstart-pakket boekt.
 2. Het platform golf.nl/golfstart of golf.nl/golfstart is eigendom en in beheer van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie en GOLF.nl (GOLF.nl is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie).
 3. Per Golfstart-pakket kunnen de voorwaarden verschillen.
 4. Al het aanbod op www.golf.nl/golfstart Het Golfstart-pakket heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de golfsport. Het Golfstart-pakket wordt aangeboden door de Deelnemende Golfbanen. Het aanbod is te raadplegen via: golf.nl/golfstart.
 5. Het Golfstart-pakket wordt in verschillende vormen aangeboden met verschillende voorwaarden. Deze lees je hieronder in deze voorwaarden.

Definities

 1. Kennismakingslessen: die via de Welcome to the club-campagne wordt aangeboden zijn gratis kennismakingslessen.
 2. Naar golfbaanpermissie: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende Golfbaan werkt naar je baanpermissie.
 3. Van golfbaanpermissie naar handicap 54: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende Golfbaan werkt van een baanpermissie naar een handicap 54.
 4. Naar handicap 54: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende Golfbaan werkt naar je handicap 54.
 5. Deelnemende Golfbaan: een aangesloten of deelnemende golfclub of golfbaan die een aanbod heeft op het Golfstart platform.

Golfstart-pakket: hieronder bedoelen we elk aanbod, Golfstart-pakket, kennismakingsles, of andere acties dat via het platform van Golfstart wordt aangeboden.

Kennismakingsles

 1. Een kennismakingsles om kennis te maken met golf. De invulling van de kennismakingsles wordt door de Deelnemende Golfbaan zelf bepaald. En daarbij geldt vol = vol. Het kan zijn dat de Deelnemende Golfbaan een bijdrage vraagt voor extra aanbod zoals een consumptie of iets anders.

Naar golfbaanpermissie

 1. Het lespakket naar golfbaanpermissie heeft een vaste prijs van € 109,- plus € 0,99,- servicekosten per persoon.
 2. Een Deelnemende Golfbaan heeft het recht het Golfstart-pakket – naar golfbaanpermissie naar eigen inzicht in te vullen. Het Golfstart-pakket- naar golfbaanpermissie bestaat uit minimaal 6 lesuren van minimaal 45 minuten per les. Er is een beperkte capaciteit voor het Golfstart Pakket – naar golfbaanpermissie.
 3. De bepalingen onder de koppen “Inschrijven”, “Deelname”, “Aansprakelijkheid en “Slotbepalingen” zijn van toepassing.

Van golfbaanpermissie naar handicap 54

 1. Het Golfstart-pakket van golfbaanpermissie naar handicap 54 heeft een variërende prijs tussen de € 109,- en € 159,-, plus € 0,99,- servicekosten per persoon. Afhankelijk van de beschikbaarheid en de aanvullende voorwaarden die de Deelnemende Golfbaan stelt.
 2. Het aantal golflessen verschilt tussen de vier en acht lessen en wordt per Deelnemende Golfbaan op voorhand kenbaar gemaakt. Het aantal lessen kan naderhand niet moet worden gewijzigd door de Deelnemende Golfbaan.
 3. Het Golfstart-pakket van golfbaanpermissie naar handicap 54 gaat pas door indien een door de Deelnemende Golfbaan bepaald aantal minimaal aanmeldingen is behaald.
 4. Het Golfstart-pakket van golfbaanpermissie naar handicap 54 vindt plaats op vier verschillende dagen om de training tussen de lessen door aan te moedigen.
 5. Het aantal lesuren bestaat uit minimaal zes en maximaal tien lesuren.
 6. Het golfregel-examen is bij de prijs inbegrepen.
 7. Het spelen van één ronde voor het behalen van handicap 54 zit bij de prijs inbegrepen.
 8. Er is een beperkte capaciteit voor het Golfstart-pakket – van golfbaanpermissie naar handicap 54.

Naar handicap 54

 1. Het Golfstart-pakket golfbaanpermissie naar handicap 54 heeft een variërende prijs tussen de € 189,- en € 259,- plus € 0,99,- servicekosten per persoon., afhankelijk van de beschikbaarheid en de aanvullende voorwaarden die de Deelnemende Golfbaan stelt.
 2. Het aantal golflessen wordt verdeeld over minimaal 6 verschillende dagen en wordt per Deelnemende Golfbaan op voorhand kenbaar gemaakt. Het aantal lessen kan naderhand niet worden gewijzigd door de Deelnemende Golfbaan.
 3. Het Golfstart-pakket golfbaanpermissie naar handicap 54 gaat pas door indien een door de Deelnemende Golfbaan bepaalde aantal minimaal aanmeldingen is behaald.
 4. Het Golfstart-pakket golfbaanpermissie naar handicap 54 vindt plaats op minimaal 6 verschillende dagen om de training tussen de lessen door aan te moedigen.
 5. Het aantal lesuren bestaat uit minimaal tien en maximaal veertien lesuren verdeeld over minimaal zes verschillende dagen.
 6. Het golfregelexamen en de golfbaanpermissie zitten bij de prijs inbegrepen.
 7. Het spelen van één negen-holes golf ronde voor het behalen van handicap 54 zit bij de prijs inbegrepen.
 8. Er is een beperkte capaciteit voor het Golfstart-pakket –naar handicap 54.
 9. De bepalingen onder de koppen “Inschrijven”, “Deelname”, “Aansprakelijkheid en “Slotbepalingen” zijn van toepassing.

Golfstart-cadeaubon

 1. Iedere Golfstart-cadeaubon (hierna: ‘Voucher’) is voorzien van een unieke code. Iedere Voucher wordt slechts éénmaal verstrekt. Wij raden je daarom aan om de Voucher (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
 2. Een Voucher is na aankoop 2 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Voucher niet meer worden gebruikt.
 3. Een Voucher is niet inwisselbaar voor geld.
 4. Op een Voucher is het herroepingsrecht niet van toepassing. Een Voucher kan niet geretourneerd worden.
 5. Een Voucher moet in één keer worden besteed.
 6. Als het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Voucher(s), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: creditcard, iDEAL.
 7. Het is niet toegestaan een Voucher of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 8. Per inschrijving voor een Golfstart pakket kan één Voucher worden ingewisseld. Afhankelijk van het Golfstart-pakket dat je kiest kan je daarom nog moeten bijbetalen.

Inschrijven

 1. Om deel te nemen aan een Golfstart-pakket dien je een persoonlijk profiel aan te maken, genaamd Sportprofiel. Pas na de activering van een dergelijk profiel kan je een reservering maken voor een sportactiviteit bij een Deelnemende Golfbaan.
 2. Deelname aan het Golfstart-pakket is voor iedereen toegankelijk en gaat via online inschrijving op golf.nl/golfstart. Na de inschrijving voor het Golfstart-pakket ontvang je een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
 3. Door inschrijving voor het Golfstart-pakket op golf.nl/golfstart ga je akkoord met deze Golfstart actievoorwaarden.
 4. Door deelname aan het Golfstart-pakket geeft je toestemming voor het maken en publiceren van foto's en video's ter promotie van de Golfstart Pakketten.
 5. Ben je jonger dan 16 jaar, dan moet je toestemming van je ouders of voogd hebben voor deelname aan het Golfstart-pakket.
 6. In geval van (vermoeden van) fraude of van onrechtmatige bebeïnvloeding van een sportactiviteit, behoudt de Deelnemende Golfbaan het recht om je uit te sluiten van deelname.
 7. Je kan jouw inschrijving tot 48 uur voorafgaand aan de eerste les kosteloos annuleren, door het Golfstart-pakket te annuleren in je Sportprofiel-account. Na annulering ontvang je de inschrijfkosten verminderd met de servicekosten ter hoogte van € 0,99 binnen 2 werkdagen retour.
 8. In het geval van annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de eerste les, vervalt het recht op deelname aan het Golfstart-pakket en heb je geen recht op restitutie van de gemaakte pakketkosten. Een eenmaal verkregen deelnamebewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de pakketkosten plaats.
 9. Het Golfstart-pakket kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden, tussentijds door de Deelnemende Golfbaan worden gewijzigd of geannuleerd. Je wordt hierover via een e-mail geïnformeerd. Wanneer de wijziging door de Deelnemende Golfbaan is doorgevoerd, worden de inschrijfkosten voor het Golfstart-pakket terugbetaald. Dit wordt gedaan naar dezelfde bankrekening als waarvan de betaling plaatsgevonden heeft, binnen 2 werkdagen na annulering.
 10. Het Golfstart-pakket kan niet worden gebruikt in combinatie met eventuele andere aanbiedingen of cadeaukaarten van de Deelnemende Golfbaan. Tenzij je over een unieke vouchercode beschikt die je hebt gekregen via een Deelnemende Golfbaan of van het Golfstart-supportteam.
 11. Alle aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen en anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Een Deelnemende Golfbaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen en anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van deelnamebewijzen.

Deelname en verklaring gedragsregels en tuchtrecht

 1. De Deelnemende Golfbaan kan naast deze voorwaarden aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan het Golfstart-pakket.
 2. Extra uitgaven en/of reiskosten die je moet maken in verband met de deelname aan het Golfstart-pakket, zijn voor eigen rekening.
 3. Alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering krijg je gegarandeerde toegang tot een Golfstart-pakket. Deze online reservering en bevestigingsmail dien je op verzoek van de Deelnemende Golfbaan te laten zien voorafgaand aan deelname. De Deelnemende Golfbaan heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren als die niet voldoet aan de voorwaarden of frauduleus overkomt.
 4. Een Deelnemende Golfbaan mag je om gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de sportactiviteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van jouw gegevens en het afstemmen van het Golfstart-pakket op jouw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Golfbanen kunnen in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan het Golfstart-pakket.
 6.  Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot de golfctiviteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een Deelnemende Golfbaan.
 7. Je dient je te houden aan eventuele gedrag- en huisregels van de Deelnemende Golfbaan.
 8. Door deelname aan enig aanbod van Golfstart verklaar je je te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Golffederatie en zijn deze op jou van toepassing. Deze statuten en reglementen kan je hier vinden: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/missie-en-visie/statuten-ngf  

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een activiteit via een Golfstart-pakket vindt plaats op eigen risico. De Koninklijke Nederlandse Golffederatie noch een Deelnemende Golfbaan is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door deelname aan een activiteit via een Golfstart-pakket, noch voor welke schade van letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van deelname aan het Golfstart-pakket.
 2. De Deelnemende Golfbaan is slechts aansprakelijk voor de door jou geleden zaaks- en/of gevolgschade van u toegebracht letsel, die direct en uitsluitend het gevolg is van opzet van grove schuld van de Deelnemende Golfbaan en/of zijn schulden, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Deelnemende Golfbaan verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had te behoren tot en voor het maximale bedrag.
 3. De Deelnemende Golfbaan en de door hem ingeschakelde hulppersonen van derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen van reserveringen voor een sportactiviteit beperkt worden, vertraging oplopen of verloren gaan.
 4. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de websites profiel.sport.nl en golf.nl/golfstart.nl  bevatten intellectuele eigendomsrechten van de betreffende rechthebbenden. Het is dus niet toegestaan om voorafgaande schriftelijke toestemming te geven voor de rechthebbende om iets van voornoemde websites elektronisch of anderzins te kopiëren, informatie openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Slotbepalingen

 1. Kijk voor vragen ook op onze veelgestelde vragen pagina (https://golfstart.golf.nl/veelgestelde-vragen-over-golfstart), misschien staat jouw vraag hier al tussen.
 2. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen van een reservering of het activeren van een sportprofiel kan je terecht bij het Golfstart-supportteam via het mailadres golfstart@golf.nl.
 3. Als een van de bepalingen van deze voorwaarden vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De Deelnemende Golfbaan zal dan een vervangend(e) bepaling/aanbod vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op de overeenkomst tot deelname aan het Golfstart-pakket is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 5. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de Golfstart-pakketvoorwaarden zal op golf.nl/golfstart.nl geplaatst worden, voorzien van een datum.

 Aldus opgemaakt te Utrecht, 15 maart, versie 4.0