GOLFSTART is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en de Professional Golfers Association Holland (PGA) samen met NOC*NSF. De Actievoorwaarden om mee te doen aan GOLFSTART zijn hier te vinden. De NGF verwerkt uw gegevens, slaat deze op en stuurt u berichten rondom GOLFSTART en golfgerelateerde (niet commerciële) acties.
Om te lezen wat voor organisatie de NGF is en hoe de NGF omgaat met uw gegevens, klikt u hier.   

Voor deelname aan GOLFSTART is het maken van een Sportprofiel via www.sport.nl/sportprofiel noodzakelijk en verplicht. Het Sportprofiel wordt beheerd door NOC*NSF. Om te lezen wat voor organisatie NOC*NFS is en hoe NOC*NSF omgaat met uw gegevens klikt u hier. 

Algemeen
Als organisatoren van GOLFSTART hechten wij veel belang aan een nette omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan GOLFSTART, inschrijving op en bezoek aan de website worden bepaalde gegevens bij ons achtergelaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, die direct of indirect naar u te herleiden zijn, te denken valt aan uw naam en e-mailadres. Deze, met een asterisk (*) gemarkeerde gegevens, zijn de basisgegevens (hierna: ‘Basisgegevens’). Zonder deze gegevens kunt u geen profiel aanmaken, de overige gegevens zijn optioneel (hierna: ‘Extra Gegevens’).

Als u een profiel heeft aangemaakt op sportprofiel.nl kunt u voor GOLFSTART extra gegevens invullen. Denk hierbij aan:

 • Gegevens over de (sport)activiteit waarvoor u zich aanmeldt;
 • Telefoonnummer en noodnummer: deze kunt u invullen in uw profiel. Als u zich inschrijft voor een golfactiviteit, dan kan de golfclub of -baan contact met u opnemen of het noodnummer bellen als er iets met u gebeurt tijdens de activiteit.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.
We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken.

Aangezien wij gegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u ook te allen tijde uw toestemming intrekken in uw Sportprofiel. Wij zullen dan de gegevens die herleidbaar naar u zijn niet langer verwerken en uw account verwijderen. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Aanpassen van gegevens
U bepaalt zelf welke gegevens we van u mogen gebruiken en waarvoor. Wij houden alles graag transparant.

U heeft op ieder moment de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen via uw Sportprofiel In dat laatste geval halen we al uw gegevens uit onze bestanden en zullen u niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken de gegevens te bewaren.

Als de gegevens die wij van u in ons systeem hebben niet kloppen, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via golfstart@golf.nl

Als u vermoedt dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doeleinden: Waarom verwerkt GOLFSTART uw (persoons)gegevens?
De website GOLFSTART verwerkt uw gegevens altijd golf-gerelateerd en voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren en organiseren van GOLFSTART;
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren;
 • om u in contact te kunnen brengen met golfclubs of -banen, en in dat kader eventueel Basisgegevens en/of Extra Gegevens met deze clubs/banen te delen, mits u zichzelf daarvoor aanmeldt (bijvoorbeeld door deelname aan een lespakket van GOLFSTART);
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van het platform (de Website) en dienstverlening van GOLFSTART;
 • om u eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • voor het aan u kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails), al dan niet gepersonaliseerd op basis van uw Basisgegevens, Extra Gegevens en/of uw klikgedrag (dit verzenden wij alleen als u zich hiervoor expliciet hebt aangemeld, waarvoor u zich ook weer kunt uitschrijven);
 • voor statistische doeleinden (geanonimiseerd).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht op verwijdering zoals hierboven genoemd, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de Website en de gegevens die wij via deze website verzamelen en verkrijgen te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik. We hebben bijvoorbeeld een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waarmee u veilig kunt internetten.

De beveiliging van de apparatuur die u gebruikt om onze Website te bezoeken valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Berichten
Bij het aanmelden op Sportprofiel.nl heeft u toestemming gegeven voor het ontvangen van berichten vanuit GOLFSTART c.q. website ter promotie van de golfsport. De gegevens die u hier achterlaat worden alleen gebruikt voor het versturen van deze berichten en zullen niet aan derden worden overhandigd.

Hoe kan ik mij uitschrijven?
U kunt zich op twee manieren uitschrijven voor deze berichten:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elk bericht is opgenomen;
 2. door in uw Sportprofiel op sportprofiel.nl de optie van de berichten uit te klikken.

Contactpagina
Als u contact met ons opneemt via de contactpagina, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.

Kinderen jonger dan 16 jaar
Kinderen jonger dan 16 jaar dienen hun ouders om toestemming te vragen om onze producten en diensten te gebruiken.

Verstrekking aan derden
In sommige gevallen is het nodig om anderen in te schakelen om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden “verwerkers” genoemd.

Deze verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Bij deze “derden” kunt u denken aan drukkerijen, hosting providers en leveranciers van online-tools, waarmee we onder andere de nieuwsbrief versturen.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring geldt enkel en alleen voor de Website. Websites of diensten van derden die door middel van links aan deze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.

Cookies
Op deze website maken we gebruik van cookies. Hoe wij hier mee omgaan, staat omschreven in een aparte cookieverklaring.

Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wilt u een verzoek doen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met:

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF)
Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht
golfstart@golf.nl (o.v.v privacy Golfstart)

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 januari 2021. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd.