Privacyverklaring GOLFSTART

GOLFSTART is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en de Professional Golfers Association Holland (PGA) samen met NOC*NSF. De voorwaarden om mee te doen aan GOLFSTART zijn hier te vinden. De NGF verwerkt je gegevens, slaat deze op en stuurt je berichten rondom GOLFSTART en golfgerelateerde (niet commerciële) acties.
Om te lezen wat voor organisatie de NGF is en hoe de NGF omgaat met jouw gegevens, klik je hier.   

Voor deelname aan GOLFSTART is het maken van een Sportprofiel via www.sport.nl/sportprofiel noodzakelijk en verplicht. Het Sportprofiel wordt beheerd door NOC*NSF. Om te lezen wat voor organisatie NOC*NFS is en hoe NOC*NSF omgaat met jouw gegevens klik je hier. 

Algemeen
Als organisatoren van GOLFSTART hechten wij veel belang aan een nette omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. Wij adviseren je deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan GOLFSTART, inschrijving op en bezoek aan de website worden bepaalde gegevens bij ons achtergelaten en ingevuld. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, die direct of indirect naar jou te herleiden zijn, te denken valt aan jouw naam en e-mailadres. Deze, met een asterisk (*) gemarkeerde gegevens, zijn de basisgegevens (hierna: ‘Basisgegevens’). Zonder deze gegevens kunt je geen profiel aanmaken, de overige gegevens zijn optioneel (hierna: ‘Extra Gegevens’).

Als je een profiel hebt aangemaakt op sportprofiel.nl kun je voor GOLFSTART extra gegevens invullen. Denk hierbij aan:

 • Gegevens over de (sport)activiteit waarvoor je jezelf aanmeldt;
 • Telefoonnummer en noodnummer: deze kun je invullen in jouw profiel. Als je jezelf inschrijft voor een golfactiviteit, dan kan de golfclub of -baan contact met je opnemen of het noodnummer bellen als er iets met jou gebeurt tijdens de activiteit.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons hebt opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor je de gegevens ter beschikking gesteld hebt, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.
We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken.

Aangezien wij gegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te allen tijde je toestemming intrekken in jouw Sportprofiel. Wij zullen dan de gegevens die herleidbaar naar jou zijn niet langer verwerken en jouw account verwijderen. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Aanpassen van gegevens
Je bepaalt zelf welke gegevens we van je mogen gebruiken en waarvoor. Wij houden alles graag transparant.

Je heeft op ieder moment de mogelijkheid je gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen via jouw Sportprofiel. In dat laatste geval halen we al jouw gegevens uit onze bestanden en zullen je niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken de gegevens te bewaren.

Als de gegevens die wij van jou in ons systeem hebben niet kloppen, kun je ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via golfstart@golf.nl.

Als je vermoed dat wij misbruik maken van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doeleinden: Waarom verwerkt GOLFSTART je (persoons)gegevens?
De website GOLFSTART verwerkt je gegevens altijd golf-gerelateerd en voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren en organiseren van GOLFSTART waaronder begrepen maar niet beperkt cursussen om te leren golfen, een handicap 54-cursus of een kennismakingles om golfen te proberen.
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren;
 • om je in contact te kunnen brengen met golfclubs of -banen, en in dat kader eventueel Basisgegevens en/of Extra Gegevens met deze clubs/banen te delen, mits je jezelf daarvoor aanmeldt (bijvoorbeeld door deelname aan een lespakket van GOLFSTART);
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van het platform (de Website) en dienstverlening van GOLFSTART;
 • om je eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • voor het aan je kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails), al dan niet gepersonaliseerd op basis van jouw Basisgegevens, Extra Gegevens en/of jouw klikgedrag (dit verzenden wij alleen als je jezelf hiervoor expliciet hebt aangemeld, waarvoor je jezelf ook weer kunt uitschrijven);
 • voor statistische doeleinden (geanonimiseerd).

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden jouw gegevens zeven jaar bewaard.

Wanneer je gebruik maakt van jouw recht op verwijdering zoals hierboven genoemd, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de Website en de gegevens die wij via deze website verzamelen en verkrijgen te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik. We hebben bijvoorbeeld een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waarmee je veilig kunt internetten.

De beveiliging van de apparatuur die je gebruikt om onze Website te bezoeken valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

Berichten
Bij het aanmelden op Sportprofiel.nl heb je toestemming gegeven voor het ontvangen van berichten vanuit GOLFSTART c.q. website ter promotie van de golfsport. De gegevens die je hier achterlaat worden alleen gebruikt voor het versturen van deze berichten en zullen niet aan derden worden overhandigd.

Hoe kan ik mij uitschrijven?
Je kan zich op twee manieren uitschrijven voor deze berichten:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elk bericht is opgenomen;
 2. door in jouw Sportprofiel op sportprofiel.nl de optie van de berichten uit te klikken.

Contactpagina
Als je contact met ons opneemt via de contactpagina, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op jouw vraag of opmerking.

Kinderen jonger dan 16 jaar
Kinderen jonger dan 16 jaar dienen hun ouders/ verzorgers om toestemming te vragen om onze producten en diensten te gebruiken en om een Sportprofiel te kunnen aanmaken.

Verstrekking aan derden
In sommige gevallen is het nodig om anderen in te schakelen om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden “verwerkers” genoemd.

Deze verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Bij deze “derden” kan je denken aan drukkerijen, hosting providers en leveranciers van online-tools, waarmee we onder andere de nieuwsbrief versturen.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring geldt enkel en alleen voor de Website. Websites of diensten van derden die door middel van links aan deze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij je aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.

Cookies
Op deze website maken we gebruik van cookies. Hoe wij hier mee omgaan, staat omschreven in een aparte cookieverklaring.

Contactgegevens
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wil je een verzoek doen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met:

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF)
Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht
golfstart@golf.nl (o.v.v privacy Golfstart)

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2024. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd.